PRAVNI UVJETI KORIŠTENJA SADRŽAJA INTERNETSKIH STRANICA ZAGREBAČKI VRTOVI J.O.O.

DOBRO DOŠLI NA PORTAL TVRTKE ZAGREBAČKI VRTOVI, WEB STRANICE WWW.ZAGREBACKI-VRTOVI.HR!

SADRŽAJ OVIH WEB STRANICA (TEKSTOVI, GRAFIČKI ELEMENTI, FOTOGRAFIJE, VIDEOMATERIJALI, ZAŠTITNI ZNAKOVI I DRUGI OBLICI SADRŽAJA, NJEGOVE PODLOGE), DIZAJN STRANICA I OSTALI ELEMENTI VLASNIŠTVO SU TVRTKE ZAGREBAČKI VRTOVI J.D.O.O. (U DALJNJEM TEKSTU: ZAGREBAČKI VRTOVI), ZAŠTIĆENO PROPISIMA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA.

ZAGREBAČKI VRTOVI ČINI PODATKE SADRŽANE NA OVIM WEB STRANICAMA DOSTUPNE JAVNOSTI ISKLJUČIVO U INFORMATIVNE SVRHE TE ULAŽE SVOJE NAJBOLJE NAPORE KAKO BI OSIGURALA POUZDANOST, KOREKTNOST, TOČNOST I REDOVITOST AŽURIRANJA INFORMACIJA OBJAVLJENIH NA OVIM WEB STRANICAMA.

OBJAVLJENE INFORMACIJE SMATRAJU SE TOČNIMA I POUZDANIMA U VRIJEME NJIHOVOG UNOŠENJA, BEZ JAMSTVA POTPUNE TOČNOSTI I CJELOVITOSTI U SVAKO VRIJEME. ZAGREBAČKI VRTOVI, NADALJE, PRIDRŽAVAJU PRAVO IZMJENE SADRŽAJA OBJAVLJENIH NA OVIM WEB STRANICAMA U BILO KOJE VRIJEME, PO VLASTITOJ PROCJENI I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

SUGLASNOST

INFORMACIJE OBJAVLJENE NA OVIM WEB STRANICAMA POSJETITELJI STRANICA MOGU KORISTITI ZA OSOBNE NEKOMERCIJALNE POTREBE. SNIMANJE PODATAKA I INFORMACIJA, DJELOMIČNO ILI U CIJELOSTI, NA BILO KOJI MEDIJ ZA POHRANU PODATKA, KAO I REPRODUCIRANJE ISTIH, NJIHOVO EMITIRANJE ILI KORIŠTENJE U TRGOVAČKE, KOMERCIJALNE SVRHE, NIJE DOPUŠTENO BEZ PRETHODNOG PISANOG PRISTANKA ZAGREBAČKIH VRTOVA.

INFORMACIJE DOSTUPNE NA WEB STRANICAMA ZAGREBAČKIH VRTOVA NE SMIJU SE SMATRATI TEMELJEM ZA DONOŠENJE ZNAČAJNIH OSOBNIH, FINANCIJSKIH ILI POSLOVNIH ODLUKA, TE STE KAO POSJETITELJ STRANICA (U DALJNJEM TEKSTU: KORISNIK) SUGLASNI KAKO OVE STRANICE I ZAGREBAČKE VRTOVE NE SMATRATE ODGOVORNIMA ZA NEOSTVARENJE SVOJIH OČEKIVANJA U VEZI S TIM.

BILO KOJOM OD IZLOŽENIH INFORMACIJA ZAGREBAČKI VRTOVI NE JAMČI, IZRIČITO ILI PREŠUTNO, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA U POGLEDU UTRŽIVOSTI, PODOBNOST IZNIJETIH PODATAKA, STAVOVA I OPISA ZA ODREĐENU SVRHU, NITI PREUZIMA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA NJIHOVU TOČNOST, POTPUNOST ILI KORISNOST.

PRIHVAĆANJE

KORIŠTENJEM WEB STRANICA ZAGREBAČKI VRTOVI KAO KORISNIK PRIHVAĆATE PRAVNE UVJETE KORIŠTENJA I PODVRGAVATE SE HRVATSKOM MATERIJALNOM PRAVU KAO MJERODAVNOM ZA TUMAČENJE, PRIMJENU I PRAVNE UČINKE SVIH DOPUŠTENJA, ISKLJUČENJA I UVJETA UPOTREBE OVIH STRANICA. ISKLJUČIVO SU HRVATSKI SUDOVI NADLEŽNI ZA SVE ZAHTJEVE I SPOROVE KOJI NASTANU KAO REZULTAT UPOTREBE PREDMETNIH STRANICA ILI U VEZI S NJIMA.

KORIŠTENJEM OVIH WEB STRANICA KORISNIK UJEDNO IZJAVLJUJE DA JE OVLAŠTEN I IMA PRAVO PRIHVATITI OVE UVJETE KORIŠTENJA TE DA KAO UGOVORNA STRANA RAZUMIJE I PRIHVAĆA UVJETE KORIŠTENJA, KAO I RIZIKE VEZANE UZ NJIHOVU UPOTREBU.

U SLUČAJU PITANJA ILI DVOJBI U VEZI S OVIM DOKUMENTOM MOLIMO DA NAM SE JAVITE NA INFO@ZAGREBACKI-VRTOVI.HR

UVJETI KORIŠTENJA

Kristina DESIGN © 2014 PRIVACY POLICY